MSDU03P) OptiMouse Plus SecuGen)

חיישן טביעות אצבע USB SDU03P
™ Smart Capture לטביעות אצבעות קשות
מעקב אופטי
שני כפתורים הניתנים לתכנות + גלגל גלילה

 

לאתר יצרן

לקבלת הצעת מחיר מהירה

שיתוף

סקירה כללית